Skanie

Materiál môže byť skaní dvojakým spôsobom, pri skaní sa dajú použiť rôzne druhy materiálov, a ich vzájomné kombinácie. Skanie prevádzamé na skacom stroji od českého výrobcu Elitex, prstencovým alebo rotorovým spôsobom. Skaný materiál je následné presúkaný na papierové cievky balený a expedovaný.