Profil

Firma VALTER, s.r.o. vznikla v roku 1990, na základe živnosti jej majitela ing. Valéra Štiavnického. V roku 2009 došlo k transformácii firmy na spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o). V tejto podobe a forme pretrváva dodnes.

Firma sídli vo vlastných výrobnoprevádzkových priestoroch v meste Sečovce na ulici Kochanovskej 157.

Hlavnou činnosťou firmy od jej vzniku je výroba ponožiek, elastických nití, polypropylenových vlákien, farbenie bavlny a spriadanie vlákien.